logo

OVIMEX s.r.o. IČO: 62029151 DIČ: CZ62029151
538 03  Hošťalovice 33
Web: www.ovimex.cz, mail info@ovimex.cz
telefon 602 492 520, telefon 775 750 520

Vakuové trubkové kolektory

Slunce je přinejmenším přes den všudypřítomné a každému je zdarma k dispozici. Na zeměkouli dopadající množství sluneční energie je stotisíckrát větší než je celková spotřeba lidstva. Potenciál využití energie slunce je větší než u všech v současnosti využivaných druhů obnovitelných druhů energií dohromady.

Tak proč se tedy tento zdroj energie nevyužívá?

Solární zařízení s vysoce efektivní izolací vakuem přitom napomáhá získání nového zdroje energie i do budoucna, kdy budou ceny energií vytrvale stoupat. Náklady na spotřebu jsou ze solárního zdroje nulové, protože se nebudou spotřebovávat žádné suroviny a navíc se solární teplo vyrábí většinou na střeše bez odpadních látek.

Solární zařízení může zajistit celkové zásobování domácnosti TUV a ještě podpořit její stávající vytápění. Také v průmyslu je solární energie využitelná např. pro přípravu procesního tepla. Dokonce lze solárním teplem vytápět prostřednictvím místní sítě i celou vesnici. Zde se uplat-ní solární zařízení s rozvodnou sítí jako lokální elektrárna a jednotlivé objekty jsou vytápěné rozvodem cirkulující horké vody. Náklady na otop se rozpočítávají podle množství odebrané cirkulované vody.

akoTec akoTec akoTec akoTec


Princip získávání tepla je u našeho systému získávání tepla velmi jednoduchý: Voda proudí vakuovou trubici uvnitř tenké měděné trubičky. Na ní je připevněný modře zbarvený plechový absorbér také z mědi, který přijímá sluneční záření. Tím se voda v trubičce ohřívá. Vakuum v trubici zaručuje optimální izolaci. Na konci trubice je soustředně uložený sběrač ohřáté vody a odděleně umístěný nátok cirkulované, ale mezitím již z okruhu přiváděné ochlazené vody. Te-pelná izolace zajišťuje to, aby se všechno teplo ze slunečního zážení dostalo až do výměníku.

Kolektory mají stupeň účinnosti cca 80 procent.

Atesty:

NABÍDKA KATEGORIE:
Technický popis »
Plánovací formulář »
Soubor ke stažení »

OSTATNÍ KATEGORIE:

Palivové články
palivové články

Výukové sety
výukové sety

Ostrovní systémy
Ostrovní systémy