logo

OVIMEX s.r.o. IČO: 62029151 DIČ: CZ62029151
538 03  Hošťalovice 33
Web: www.ovimex.cz, mail info@ovimex.cz
telefon 602 492 520, telefon 775 750 520

 • Metanolový palivový článek

  Metanolové palivové články zajišťují dodávku elektrického proudu do nejrůznějších přístrojů na místech, kde běžně není k dispozici připojení na elektrickou síť.
  Jedná se o bezpečný, bezhlučný, nevypátratelný a ekologický zdroj elektrického proudu pro všeobecné použití …

 • Edustak Junior

  EDUSTAK JUNIOR jsou vodíkové palivové články navržené firmou Horizon Fuel Cell Technologies na základě poptávky po palivových článcích od vědců, pedagogů a dalších odborníků.
  EDUSTAK JUNIOR je plně modulární, může se používat v sestavě jednoho až deseti prvků podle toho, jaké je požadované napětí …

 • Trubkové kolektory

  Solární zařízení může zajistit celkové zásobování domácnosti TUV a ještě podpořit její stávající vytápění. Také v průmyslu je solární energie využitelná např. pro přípravu procesního tepla. Dokonce lze solárním teplem vytápět prostřednictvím místní sítě i celou vesnici. Zde se uplatní solární zařízení s rozvodnou sítí jako lokální elektrárna …

 • Ostrovní systémy (off-grid)

  Ostrovní provoz se využívá zejména na odlehlých místech, kam nevede elektrické vedení, nebo by zde zavedení elektrické přípojky bylo komplikované a ekonomicky náročné – často náročnější než pořízení samotné mini elektrárny – případně v mobilních instalacích … (samoty, rodinné domky mimo inženýrské sítě, chalupy, karavany, jachty, horské chaty apod.).


Vítejte na webu firmy OVIMEX s.r.o.

Firma OVIMEX s.r.o. se zabývá distribucí a instalací systémů alternativních zdrojů energie ke kterým patří například palivové články, trubkové kolektory zajišťující vytápění pro komerční i soukromé objekty. Zajišťujeme dodávky výukových setů pro edukační centra. V oblastech, kde není  možné využít připojení k distribuční síti Vám nabízíme řešení v podobě samostatně fungujícího ostrovního systému.

Palivové články

palivové články
Metanolové palivové články dodávají elektrický proud do nejrůznějších přístrojů na místech, kde běžně není k dispozici připojení na elektrickou síť. Jedná se o bezpečný, ekologický, bezhlučný, nevypátratelný …

Výukové sety

Výukové sety Edustak Junior
Vodíkové palivové články EDUSTAK JUNIOR jsou demonstrační a plně rozebíratelne vodíkové palivové články pro výuku studentů všech typů škol, které představují alternativní zdroj ekologické výroby elektrické …

Trubkové kolektory

Vakuové trubkové kolektory
Vakuové trubkové kolektory - přinášejí již přes 25 let energii z kvality "Vyrobeno v Německu" - "Made in Germany". Trubice jsou otočné o 360°, což zajistí optimální nasměrování vůči slunečnímu svitu …

Ostrovní systémy

Ostrovní systémy
V oblastech, kde není  možné využít připojení k distribuční síti je řešením tzv. ostrovní systém (off-grid). Tyto systémy fungují zcela samostatně, zpravidla je výhodné kombinovat více zdrojů (fotovoltaika, vítr, …

1 Prvním oborem činnosti je dovoz zdrojů elektrické energie na nejvyšším stupni světového technického pokroku a technologií používaných v kosmickém průmyslu. Tyto technologie představují metanolové a vodíkové palivové články o různých výkonech. Palivové články přeměňují kapalný metanol nebo plynný vodík na elektrickou energii. Jejich chod je ekologický a téměř bezhlučný. Při výrobě elektřiny vypouštějí podle stechiometrie pouze vodní páru a oxid uhličitý. Palivové články se uplatňují při obsluze kamer, čidel, vědeckých a jiných přístrojů na odlehlých místech, kam je obtížné přivážet, nosit a vyměňovat klasické olověné akumulátory, které jinak zajišťují napájení elektrických nebo elektronických přístrojů na místě. Několik metanolových palivových článků sleduje také na různých místech provoz na dálnici D 1.

2 Dalším oborem činnosti firmy Ovimex s.r.o. jsou vodíkové palivové články, které z plynného vodíku vyrábějí elektrický proud podle jednoduché chemické rovnice. Tyto rozebíratelné stavebnicově uspořádané palivové články slouží ponejvíce pro výukové účely jak na středních, tak i na vysokých školách. Studenti se při manipulaci s nimi seznamují s jejich konstrukcí a chodem. Zároveň si mohou sestavovat libovolné sestavy, které produkují různá napětí. Standartní vodíkový palivový článek s 10 elektrodami produkuje 8,5 V a má výkon cca 5 W. Součástí je i stolní elektrolyzér, který vyrábí z demineralizované vody plynný vodík stlačovaný do malých hliníkových kartuší s metalhydridovou náplní.

3 Třetím oborem činnosti firmy Ovimex s.r.o. jsou plně vakuové skleněné solární trubice, které přeměňují energii slunečního záření na teplo pro ohřev teplé užitkové vody nebo jiný druh využití teplé vody. Jedna dvoumetrová trubice poskytuje cca 100 W. Trubice se sestavují do modulů o 10, 20, 30 i více kusech, lze je upevňovat na všechny druhy střech, na fasády, můžou vytvářet i parapety nebo stylizovaná zábradlí u balkonů či lodžií. Samozřejmou podmínkou je jejich přímé a ničím nepřerušené nasměrování ke slunci. Produkce tepla ze slunečního záření je v podstatě nezávislá na okolní teplotě. Solární trubice produkují teplo při slunečním svitu i při hlubokých mínusových teplotách, což bylo vyzkoušené při -45°C v poušti Gobi v Mongolsku. Speciální konstrukce trubic umožňuje přijímat i rozptýlené (difuzní) sluneční záření i když je počasí tzv. pod mrakem a slunce není přímo viditelné.